Бизнес, Политика

За първи път от 6 години бележим бюджетен излишък

0

По предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за месец януари 2015 г. се очаква да бъде положително в размер на около 85 млн. лв. или 0,1% от прогнозния БВП. Това е първият бюджетен излишък за месец януари от 2009 г. досега, посочват от Министерство на финансите. За сравнение салдото за януари 2014 г. беше дефицит в размер на 373,3 млн. лв. (0,5% от прогнозния БВП), което означава, че съпоставено с първия месец на предходната година бюджетната позиция се подобрява 0,6% от БВП.

Прогнозираното подобрение в бюджетната позиция се дължи основно на ръст в приходите и по-конкретно при данъчните приходи. Приходите и помощите по КФП за януари 2015 г. се очаква да бъдат в размер на около 2,475 млрд. лв. (8,2% от годишния разчет), което представлява номинален ръст от 19,5% или 404 млн. лв. спрямо януари 2014 г. Прогнозираният ръст в приходите за януари 2015 г. изпреварва значително отчетения за януари 2013 г. и 2014 година.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 31.01.2015 г. на база на оперативни данни и оценки са в размер на около 2,390 млрд. лв., което е 7,3% от годишния разчет. Разходите остават номинално близки до отчетените за същия месец на предходната година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.01.2015 г. от централния бюджет, възлиза на 75,8 млн. лв.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на консолидирания бюджет към 31 януари 2015 г. на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец февруари 2015 г.

Вчера стана ясно, че дупката в бюджета през миналата година е била 3,048 млрд. лв. Тя се е формирала  от дефицит по националния бюджет в размер на 2,389 млрд. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 659,6 млн. лева.

Постъпилите приходи и помощи по КФП за цялата 2014 г. са били  в размер на 29,407 млрд. лв., или 98,1% от разчетите.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за 2014 г. възлизат на 32,455 млрд. лв., което е 98,4% от актуализираните годишни разчети.

Размерът на фискалния резерв към 31.12.2014 г. е 9,2 млрд. лв., в т.ч. 8,1 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,1 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Източник: Мениджър


Напиши коментар

Вашата електронна поща няма да бъде публикувана . Задължителните полета са маркирани. *

Без монтаж

Глас Народен

Коя партия/коалиция ще подкрепите на 11 юли?

View Results

Зареждане ... Зареждане ...

Архив

Новини по e-mail

Абонирай се сега