Бизнес

Вижте кои са най-високозаплатените сфери у нас

0

В кои сфери се получават най-високи заплати у нас? За поредно тримесечие това са далекосъобщенията, енергетиката и финансовите и застрахователни дейности.Най-ниски са заплатите в хотелиерството и ресторантьорството, както и административните и спомагателни дейности.

През четвъртото тримесечие на 2014 г. средната брутна месечна работна заплата e 847 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2014 г. с 4,7%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Образование”- с 14,5%, и „Култура, спорт и развлечения” – с 13%. Средната месечна работна заплата за октомври 2014 г. е 841 лв., за ноември – 833 лв., и за декември – 865 лева.

През четвъртото тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата нараства с 2,3% спрямо четвъртото тримесечие на 2013 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” – със 7,4%, „Транспорт, складиране и пощи” – със 7,3%, и „Други дейности” – с 6,3%. С най-значителен спад за този период е средната месечна заплата в икономическата дейност „Операции с недвижими имоти” – с 14%.

Икономическите дейности с най-високо средно месечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2014 г. са:

  • Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 1 791 лв.
  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1 543 лв.
  • „Финансови и застрахователни дейности” – 1 524 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • „Хотелиерство и ресторантьорство” – 564 лв.
  • „Административни и спомагателни дейности” – 595 лв.
  • „Други дейности” – 605 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2014 г. в обществения сектор нараства с 4,9%, а в частния сектор – с 1,4%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2014 г. намаляват с 47,4 хил., или с 2,1% спрямо края на септември 2014 г., като достигат 2,20 милиона.

Спрямо края на третото тримесечие на 2014 г. през четвъртото тримесечие на 2014 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 20,1%, „Селско, горско и рибно стопанство” – с 9,9%, и „Култура, спорт и развлечения” – с 6,9%. Увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети”- с 1,1%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 22,2 и 17,7%.

В края на декември 2014 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 4,5 хил., или с 0,2% по-малко в сравнение с края на декември 2013 г., като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“ – с 9,6 хил., „Строителство” – с 4,8 хил., и „Транспорт, складиране и пощи” – с 3,4 хиляди.

В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” – със 7,8%, „Други дейности“ – с 6%, и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – с 4,6%.

Най-голямо увеличение на наетите лица в края на декември 2014 г. спрямо края на декември 2013 г. има в икономическата дейност „Преработваща промишленост” – с 6,7 хил., а в проценти – в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания” и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – по 3%.

 

Източник: Мениджър


Напиши коментар

Вашата електронна поща няма да бъде публикувана . Задължителните полета са маркирани. *

Без монтаж

Глас Народен

Коя партия/коалиция ще подкрепите на 11 юли?

View Results

Зареждане ... Зареждане ...

Архив

Новини по e-mail

Абонирай се сега