Бургас, Култура, Топ новини

Община Бургас създава Югоизточен иновационен център по генетика и биотехнологии

0

Община Бургас става част от Сдружение с нестопанска цел “Югоизточен иновационен център по генетика и биотехнологии”, което ще кандидатства за финансиране по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 с проект за създаване на Югоизточен научно-изследователски център по генетика и биотехнологии”. Като партньори в Сдружението се включват Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, както и лечебни заведения, регистрирани на територията на община Бургас – МБАЛ “Лайф Хоспитал” ЕООД, Самостоятелна медико-диагностична лаборатория “Лина” ЕООД и МБАЛ “Д-р Маджуров” ООД. Ръководител на проекта е доц. Цветан Велинов – вр. и. д. Декан Факултет по медицина, Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас.

Основната цел на проекта е изграждане и развитие на съвременна диагностична лаборатория за геномни и метаболомни изследвания, която ще гарантира достъп на пациентите до постиженията и ефективността на персонализираната медицина. В рамките на проекта, със средствата на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, ще бъде осигурено модерно оборудване за лабораторията – секвенатор и съпътстващ специализиран диагностичен софтуер за изследване и проследяване на пациенти с туморна патология, както и друго специализирано оборудване, необходимо за създаването на модерната генетична лаборатория. Другият важен акцент, върху който ще се концентрират дейностите по проекта, е осъществяването на научни изследвания и анализи за разработване на нови методи за оптимизиране лечението на онкоболни пациенти. 

Ползите за Бургас от изграждането на Научно-изследователски център по генетика и биотехнологии са безспорни:

1. Подобряване грижата за здравето на гражданите на общината чрез гарантиране на достъп до модерни технологии за диагностика и терапии на значими социални заболявания, каквито са онкологичните.През последните години Община Бургас направи значителни инвестиции в изграждането и оборудването на модерен Комплексен онкологичен център. През следващата година ще започне работата и Позитронно-емисионен компютърен томограф от последно поколение, което ще позволи навременна и точна диагностика на онкологични заболявания на място в Бургас. Със създаването на Генетичната лаборатория в Бургас на практика ще се затвори цикълът за скрининг, изследване на предразположенията, ранна диагностика, навременно и прецизно лечение на онкоболните не само в общината, но и в целия Югоизточен район, като ще гарантира качествена медицинска грижа на място, без необходимост от пътуване за изследване и лечение в чужбина на пациентите. 

2. Възможностите на Генетичната лаборатория ще подпомогнат ефективността на Общинската програма “Ин витро”. Наличието на секвенатор от следващо поколение (Next-generation Sequencer), който с високата си производителност, всеобхватност и скорост ще дава възможност за задълбочен анализ на човешкия геном, позволявайки прецизирането и на репродуктивната диагностика. Така ще се постигнат по-високи нива на успеваемост на процедурите, намаляване на необходимостта от повторяне на опитите за забременяване и гарантиране раждането на здрави бебета. Едновременно с това ще бъде възможно намаляване на разходите за повторни процедури, което ще позволи в Програмата на Общината да бъдат включени по-голям брой двойки, търсещи подкрепа за решаване на репродуктивните си проблеми. От създаването й през 2009 г. досега всяка година Общински съвет Бургас гласува над 100 000 евро за подкрепа на двойки, които имат репродуктивни проблеми. От Програмата досега са се възползвали над 400 двойки, които вече отглеждат своите деца.

3. Модерният лабораторно-диагностичен център ще даде възможност за развитие на Общинска програма за скрининг на всички новородени, което да гарантира развитие на здрави деца, както и ранно, и ефективно лечение на заболявания при диагностицирането им при новородени, които иначе биха развили тежки увреждания. Скринингът ще позволи избягване на бъдещи излишни изследвания, осигуряване на адекватно и навременно лечение, както и добро качество на живот на децата и техните родители. 

4. Създаването на модерна генетична лаборатория ще допринесе и за подобряване на научно-изследователската и образователна дейност в Бургас. Подобно модерно оборудване е “отворена врата” към реализирането на множество научни и изследователски проекти на Европейско и Световно ниво – за преподавателите и студентите на Факултета по медицина на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”. Едновременно с това бъдещите лекари ще могат да бъдат запознати още в процеса на обучението си с най-модерните методи и техники за диагностика, и определяне на терапия не само на теоретично, но и на практическо ниво. На по-късен етап от своето обучение те самите ще могат да се включват в проекти за научни изследвания, които ще бъдат реализирани с помощта на модерното оборудване и базите данни на лабораторията. Центърът ще бъде използван и като база за обучение за бъдещи специализанти по медицинска генетика. 

5. Създаването на модерна генетична лаборатория в Бургас  означава възможност за оптимизиране на ресурсите, изразходвани за лекарствени терапии в лечебните заведения, като особено това важи за Комплексния онкологичен център – и насочването на средства към развитие на нови профилактични програми за социалнозначими заболявания за деца и възрастни, както и за инвестиции в ново оборудване на лечебните заведения в Бургас.Изследванията на световно ниво показват, че традиционният стандартен подход “една диагноза – една терапия” се оказва с недостатъчна ефективност – съществува риск от лекарствена токсичност и/или неуспех от лечението. Затова прецизираната медицина и геномиката се превръщат в алтернатива на класическите методи и са в основата на медицината на бъдещето. Крайната цел е да осигури правилното лечение на точния човек в точното време. Персонализираната медицина позволява на лекарите, чрез диагностични тестове и използването на създадени на световно ниво геномни бази-данни – да определят с изключителна прецизност каква терапия ще работи най-добре за всеки отделен пациент, като се отчитат неговите неговите индивидуални характеристики; генетични особености, предразположения към различни състояния, профил на заболяванията му, околната му среда и т. н.Персонализираната медицина има своето място и при определяне на предразположението към дадено заболяване или състояние, и определяне на съответен подход за профилактика и превенция за всеки пациенти в зависимост от предразположеността му към конкретна болест – напр. рак на простатата, на млечната жлеза и т. н.

6. Периодично осъществяваните изследвания за ефективността на съвременните лекарствени терапии показват по безспорен начин също така, че прилаганите към момента медикаменти са неефективни в различна степен за лечение на пациентите – например това важи при 40% от лекарствата за астма, 50% от лекарствата за артрит, 42% от лекарствата за диабет и 70% от медикаментите за лечение на Алцхаймер. Прецизирането на диагнозата на заболяването и методите за неговото лечение водят и до прецизиране на лекарствените терапии, прилагани при него. Така чрез персонализираната медицина освен изцяло медицинските ползи се постига и значим положителен здравно-икономически ефект – намаляват се излишните разходи за неефикасно лечение. Проучванията сочат, че генетичният тест преди началото на терапията при жени с карцином на гърдата води до намаляване на прилагането на химиотерапия при около 33 % от случаите. Според Европейския алианс за персонализирана медицина (EAPM) продуктите на персонализираната медицина в диагностиката и терапията на онкологични заболявания намаляват разходите с 37%.


Напиши коментар

Вашата електронна поща няма да бъде публикувана . Задължителните полета са маркирани. *

Без монтаж

Глас Народен

Коя партия/коалиция ще подкрепите на 11 юли?

View Results

Зареждане ... Зареждане ...

Архив

Новини по e-mail

Абонирай се сега