Бизнес, Бургас

Община Бургас планира стратегически бъдещето си до 2020 година

0

Проведе се финална пресконференция по проект “Създаване на условия за ефективен мониторинг и контрол при разработване на  политики и стратегически документи на Община Бургас”, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, приоритетна ос І “Добро управление”, подприоритет 1.3 “Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”.

Една от главните дейности по проекта беше свързана с разработване на Общински план за развитие 2014 – 2020 г., който представлява основен документ за стратегическо планиране на устойчиво и интегрирано развитие. Той съдържа четири приоритета, разписани съобразно предизвикателствата и нуждите на гражданите, бизнеса и администрацията, а именно околна среда, интегрирано териториално развитие, социален капитал и добро управление. За тяхното осъществяване са предвидени редица мерки, а програмата за реализация съдържа над 300 проекта на обща стойност 1 252 539 653 лв.

Предвид общественото значение на проекта, при разработването на Общинския план за развитие бяха включени всички заинтересовани страни, с цел максимално да бъдат отразени местните нужди и потребности при планиране бъдещото развитие на община Бургас.

Подробна информация за проекта и за Общински план за развитие 2014-2020 е налична на страницата на Община Бургас: http://www.burgas.bg/bg/info/index/835


Напиши коментар

Вашата електронна поща няма да бъде публикувана . Задължителните полета са маркирани. *

Без монтаж

Глас Народен

Коя партия/коалиция ще подкрепите на 11 юли?

View Results

Зареждане ... Зареждане ...

Архив

Новини по e-mail

Абонирай се сега