Бизнес, Бургас, Топ новини

Обявиха търг за наем на ресторанта в Морска гара

0
От “Пристанище Бургас” ЕАД обявиха търг за отдаване под наем на ресторанта в Морска гара. Заведението е на

три нива с разгъната площ от 733 кв.м. Срокът за подаване на заявления за участие е до 16.30 часа на 28.04.2017 г. Търгът е насрочен за 02.05.2017 г. от 10.00ч. 

 
Ето и целия текст на обявата:
 
 
 
ОБЯВА за търг за отдаване под наем на обособени търговски части – 27.03.2017
 
“Пристанище Бургас” ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, Протоколно решение № ПД-67/10.03.2017 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор на “Пристанище Бургас” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части с търговско предназначение:
 
1.1.„Заведение за обществено хранене”- Етап 2, Модул 2, нов пътнически терминал от 1-во до 4- то корабни места на пристанищен терминал „Бургас изток 1”, с местонахождение УПИ VІ, кв.1 по плана на ЦГЧ на гр.Бургас, с идентификатор 07079.618.22, с параметри:ЗП313.58 КВ.М. и РЗП- 733.07 кв.м., находящи се в сграда с идентификатор 07079.618.1019.14, включващ:
  • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.618.1019.14.2, на три нива с предназначение:за обществено хранене, търговска площ от 313.58 кв.м.(първо ниво), санитарни възли с площ 83.87 кв.м.(второ междинно ниво) и търговска площ от 335.62 кв.м в т.ч. открита тераса с площ 33.60 кв.м.(трето ниво), съгласно разположение и граници, описани в Приложение №1, Приложение №1.2 и Приложение №1.3, неразделна част от тръжната документация;

1.2. Обособена прилежаща открита площ от 50 кв.м., Приложение №2, неразделна част от тръжната документация. Описът на обектите е поставен на видно място в административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, както и в прикачен файл към настоящата обява.

Вид на търга – с тайно наддаване.

Срокът за закупуване на тръжна документация е до 16.30 часа на 27.04.2017 г.

Срокът за подаване на заявленията за участие е до 16.30 часа на 28.04.2017 г.

Заявления, постъпили след този срок, не се разглеждат.

Търгът ще се проведе на 02.05.2017 г. от 10.00 ч..

Начална тръжна месечна наемна цена- 7300/седем хиляди и триста /лева. Мястото, където се закупува тръжната документация е административната сграда на “Пристанище Бургас” ЕАД, етаж 3-ти, стая № 303.

Размерът на таксата за получаване на тръжната документация е 50 /петдесет/ лева, без ДДС /невъзстановими/.

Размерът на депозита за участие е 29 200/двадесет и девет хиляди и двеста/ лева. Време и начин за оглед на обектите – всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа след закупуване на тръжната документация и съгласуване на времето за извършване на оглед.

За контакти и съдействие: тел. 056/82 23 33 – Емил Кирилов – ръководител звено”АСУ”, тел. 056/82 23 01 – Денка Русева – организатор”СБВ” в звено „АСУ”. Заявленията се подават в деловодството на „Пристанище Бургас” ЕАД в запечатан, непрозрачен плик, върху който е отбелязано пълното наименование на търга, за който се участва, името, точен и актуален адрес на подателя, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и/или електронен адрес. Предложенията се адресират: гр. Бургас, “Пристанище Бургас” ЕАД, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1.

ДОКУМЕНТАЦИЯ:


Напиши коментар

Вашата електронна поща няма да бъде публикувана . Задължителните полета са маркирани. *

Без монтаж

Глас Народен

Коя партия/коалиция ще подкрепите на 11 юли?

View Results

Зареждане ... Зареждане ...

Архив

Новини по e-mail

Абонирай се сега