Бургас, Култура

На 1 февруари стартира приемът на ръкописи, чието издаване може да бъде финансирано от Общината

0

На 1 февруари стартира приемът на ръкописи, чието издаване в книжно тяло може да бъде финансирано от Община Бургас. Той ще продължи до 31.03.2017 година /60 календарни дни/.

Работата на експертната комисия във връзка с “Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на бюджетни финансови средства за издаването на книги на бургаски автори” ще започне от 01.04.2017 г. и ще завърши на 15.05.2017 г. /45 календарни дни/.

След този етап предложенията за финансиране ще бъдат представени за окончателно решение на вниманието на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност към Общински съвет – Бургас.

Ръкописите се подават в Деловодството на Общината, ул. “Александровска” 26, за г-жа Йорданка Ананиева, зам.-кмет “Образование и култура”.

* Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори:

Чл.4. (1) За кандидатстване по настоящия правилник в Деловодството на Община Бургас се подават следните документи:

4.1. Цялостен ръкопис в 3 екземпляра – напечатан на хартиен носител, съобразно машинописния стандарт: 30 реда х 60 знака, шрифт Times New Roman, 12 пункта, при възможност да се представи и на електронен носител.

4.2. Кратка анотация на произведението, с което се кандидатства.

4.3. Оферта от издателство, съдържаща технически параметри, тираж и проекто-стойност за издаване на книгата.

4.4. Формуляр за кандидатсване по образец (Заявление)

4.5. Творческа биография на кандидата.

Чл.5. Документите по чл. 5 се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка и върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност електронен адрес. За гарантиране анонимността на кандидата, при оценяване на произведението му в плика се поставят два отделни запечатани непрозрачни плика, както следва:

5.1. Плик № 1 с надпис “Произведение”, в който се поставят документите по чл.4. (1) т.4.1, 4.2. и 4.3.

5.2. Плик № 2 с надпис “Информация за автора”, в който се поставят документите по чл.4. (1) т.4.4. и 4.5.

* В прикачените файлове долу ще видите образец на заявление и целия текст на Правилника.

Файлове и ресурси


Напиши коментар

Вашата електронна поща няма да бъде публикувана . Задължителните полета са маркирани. *

Без монтаж

Глас Народен

Кого бихте подкрепили за Кмет на Бургас на изборите?

View Results

Зареждане ... Зареждане ...

Архив

Новини по e-mail

Абонирай се сега