Бургас, Общество

Край на опашките за подаване на декларации за автомобили

0

Община Бургас въведе нов софтуер, който извършва служебно начисляване на задълженията за данък върху превозните средства. По този начин собствениците на автомобили няма да се налага да чакат на опашки, за да подават декларации или да представят документи.

Улеснението стана факт, след приетите в началото на годината промени в Закона за местните данъци и такси, с които отпадна задължението лицата, придобили пътни превозни средства, да подават декларация за облагане с данък.

Размерът вече се определя служебно, въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, предоставян от Министерство на вътрешните работи и Министерство на финансите.

Собствениците на автомобили вече получават чрез пощенски оператор съобщение за дължимия данък, който следва да бъде заплатен в двумесечен срок от придобиването на автомобила.

За пътни превозни средства, които досега не са имали регистрация за движение по пътната мрежа на България, този срок започва да тече от датата на регистрация.

Задължението за деклариране не отпада, когато: пътното превозно средство е придобито по наследство; пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице; собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната; са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък; са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на данъчното облекчение за наличие на екологична категория Евро 2 и по-висока, когато в регистъра има данни за екологичната категория на превозното средство. За тези случаи остава досегашния ред за подаване декларация в двумесечен срок от придобиването, с изключение на придобиването на автомобил по наследство, когато срокът е шестмесечен.

За да бъде преустановено данъчното облагане, особено за случаите, когато новият собственик няма постоянен адрес на територията на общината, лицата следва да уведомят Общината и да представят документ за продажбата.

 

По отношение на другите превозни средства, подлежащи на облагане с местен данък: корабите, вписани в регистрите на българските пристанища и въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България за гражданските въздухоплавателни средства, остава задължението на собствениците за подаване на декларация в двумесечен срок от придобиването.


Напиши коментар

Вашата електронна поща няма да бъде публикувана . Задължителните полета са маркирани. *

Без монтаж

Глас Народен

Коя партия/коалиция ще подкрепите на 11 юли?

View Results

Зареждане ... Зареждане ...

Архив

Новини по e-mail

Абонирай се сега