Бургас, Общество

Дневен център за работа с деца на улицата организира Ден на отворените врати

0

На 09.04.2015 г. /четвъртък/ Дневен център за работа с деца на улицата, управляван от Община Бургас, организира ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ. Всеки, който проявява желание и интерес да го посети, може да го направи във времето от 10.30 до 13.00 часа. Адресът е ул. “Сан Стефано” №32, тел./факс: 056/831 336. Ще имате възможност да се запознаете с грижата, която се полага за децата там, и да присъствате на техния великденски празник с боядисване на яйца.

Дневен център за работа с деца на улицата е социална услуга в общността. Има за цел да подпомогне социалната интеграция и адаптацията на децата на улицата, да подкрепя и подпомага семействата в грижите за тях, да развие родителските умения и по този начин да се предотврати изоставянето и настаняването им в специализирани институции.

Предоставяните услуги осигуряват на децата в риск възможността да растат в семейна среда и са безплатни.

Основна целева група на ДЦРДУ са деца, идентифицирани като неглижирани, за които е установена липса на адекватна родителска или заместваща я грижа и контрол. Това са предимно деца, които поддържат връзки със семействата си, но прекарват деня на улицата и са въвлечени в различни тежки форми на труд – занимават се с просия, понякога проституират и др.

Услугите в ДЦРДУ се предоставят на деца от 6 до 18 години, след насочването им от Отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане” – Бургас. С оглед постигане на възможно най-оптимални резултати при посрещане на потребностите им, част от услугите се насочват към техните родители и семейства.

Децата на улицата са една от най-уязвимите групи на деца в риск. Те изпадат в състояние на безнадзорност, поради липса на контрол и наличие на родителска безотговорност. Животът на улицата често замества проблемната семейна среда и насилието в дома. Повечето от децата от тази рискова група произхождат от семейства, чието материално състояние е под социалния минимум. Поради незрялост и незащитеност, за всички тях съществува потенциален риск от недохранване, трудова експлоатация, физическо и сексуално насилие, злоупотреба с упойващи вещества, въвличане в престъпна дейност.

Децата, които живеят и работят на улицата, са онази група, за която предоставянето на социални услуги е най-трудно осъществимо. Причините за това се крият в самия произход на това явление, които в повечето случаи са икономически, но често са обособени и от културните особености на общността, в която децата израстват.


Напиши коментар

Вашата електронна поща няма да бъде публикувана . Задължителните полета са маркирани. *

Без монтаж

Глас Народен

Коя партия/коалиция ще подкрепите на 11 юли?

View Results

Зареждане ... Зареждане ...

Архив

Новини по e-mail

Абонирай се сега