Политика

Борят корупцията с проверки на любовниците на политиците и екскурзиите до Африка и Азия

0

Анонимните сигнали и медийните публикации са сред основните способи, с които Националното бюро за предотвратяване на корупцията (НБПК) ще проверява около 10 000 български политици, високопоставени държавни служители и местната власт.

Това става ясно от проект на Закон за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности и мотивите към него, които са публикувани за обществено обсъждане, предаде репортер на БГНЕС.

Проектът на закон включва 7 глави и 81 члена в основния текст. Бъдещият закон дава дефиниция и на понятието “корупционно поведение”, а именно: “поведение, при което в резултат на заеманата висша публична длъжност лицето получава облаги от материален или нематериален характер, водещи до незаконно увеличаване на неговото или на свързани с него лица имуществено състояние, или изпълнява възложените му правомощия или задължения по служба при условията на конфликт на интереси”.

От проекта става ясно, че засега е отпаднало първоначалното намерение на управляващите да мотивират с финансови премии медии и журналисти, които подават сигнали за корупция и конфликт на интереси.

НБПК ще образува производства и ако при проверката на декларациите на лицата, заемащи висша публична длъжност, бъде установено несъответствие между доходите им и притежаваното имущество в размер на над 10 000 лв. Друга новост в закона е задължението за деклариране на имуществото и доходите и на лицето, с което задължения е във фактическо съпружеско съжителство. Това разрешение отговаря на практическото положение, при което все повече хора живеят без брак, изтъкват авторите на законопроекта. По този начин под “ударите” на закона биха попаднали дори и любовниците на политици и високопоставени чиновници.

“За осигуряване на по-пълна информация за имущественото състояние на лицата, заемащи висши публични длъжности, е разширен кръгът на обстоятелствата, които те са длъжни да декларират. Сред новите обстоятелства са трудовите доходи, чуждо недвижимо имущество и чужди превозни средства, подлежащи на регистрация, на стойност над 5000 лева, които лицето трайно ползва, независимо от основанията за това, и условията на ползване, както и обучения и пътувания извън страната, ако стойността им надхвърля 5000 лева”, гласят част от новите идеи на управляващите за борба с корупцията. Цените на повечето екскурзии до екзотични дестинации в Африка, Латинска Америка и далечна Азия са минимум 5000 лева, което предполага, че обект на проверки ще са подобни воаяжи на високопоставените чиновници.

Особено внимание се отделя на ограниченията след освобождаване от висша публична длъжност. Лице, което е заемало висша публична длъжност, няма право в продължение на една година от освобождаването му от да сключва трудови или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските дружества, както и да участва в обществени поръчки, гласят част от текстовете. Ако разпоредбите бъдат нарушени, освен, че лицето ще е обект на санкции, такива са предвидени и за търговските дружества, които наемат високопоставен служител, който наскоро е напуснал държавния пост.

Кръгът от лицата, които ще бъдат обект на проверка също се разширява. Така обект на интерес от бъдещето Национално бюро за предотвратяване на корупцията ще попадат около 10 000 души годишно. Сред новите категории, които ще са обект на проверки са общинските съветници, главните архитекти на общините, ректорите на държавни висши училища, управителите и изпълнителните директори на болници, ръководителите на управляващите органи и междинните звена по програми, финансирани със средства от ЕС, служителите в централната и териториалната администрация, на които са делегирани функции по вземане на решения във връзка с процедурите по възлагане на обществени поръчки.

Както бе заложено в антикорупционната стратегия на правителството, изготвена от екипа на вицепремиера Меглена Кунева, Националното бюро обединява Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност БОРКОР и звеното в Сметната палата, което приема и проверява имуществени декларации. Предвидено е задължение Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество да образува производство при сезиране от Националното бюро, а не само когато лицето е привлечено като обвиняем за определени престъпления, какъвто е действащият режим.

Националното бюро ще се ръководи от директор, който се подпомага от заместник-директор. По този начин се персонализира отговорността за работата на новия орган, смятат авторите на проектозакона, които обаче са неизвестни. Директорът и заместник-директорът ще се назначават и освобождават от Президента по предложение на Министерския съвет. По същия начин се назначават сега председателят на ДАНС и главният секретар на МВР.

Директор и заместник-директор на Националното бюро могат да бъдат български граждани, с най-малко 10 години професионален опит, поне пет от които на ръководна длъжност. Те задължително ще преминават през проверка за почтеност, а парламентарната комисия за борба с корупцията ще има правомощия да проверява ръководството на НБПК. Преди встъпването в длъжност директорът и заместникът му ще полагат и клетва.

Ръководството на Националното бюро ще трябва да отчита дейността си на всеки три месеца в интернет, както и да представя годишен доклад в Народното събрание. Директорът и неговият заместник ще имат право да искат от съда дори разкриване на банковата тайна за проверявано лице. Инспекторите, които ще извършват оперативната дейност по проверките на висшите чиновници също ще преминават през тест за почтеност. Дейността на НБПК ще се проверява ежегодно от независим външен одитор.

Проверките за установяване на конфликт на интереси на лица, заемащите висши държавни постове трябва да приключват до два месеца, а при определени случаи този срок може да бъде удължаван с още 30 дни. Решенията на НБПК ще подлежат и на съдебен контрол.

Законопроектът съдържа и конкретни предложения за налагане на санкции. Нарушителите ще подлежат на глоба от 1000 до 5000 лв., а ако е нарушението е повторно, то санкцията ще е двойна. При установяване на конфликт на интереси, освен отстраняване от длъжност, високопоставеният служител ще е длъжен да върне полученото възнаграждение за периода, в който е бил в несъвместимост. Ако лицето е получило материални облаги, освен, че ще бъде дадено на прокуратурата, те ще бъдат конфискувани.

Срокът на общественото обсъждане на законопроекта на вицепремиера Кунева е 5 юни 2015 г., което предполага, че в средата на следващия месец той ще бъде приет от правителството, а това внесен и в Народното събрание. Намеренията на управляващите е Националното бюро за предотвратяване на корупцията са то да заработи от началото на 2016 година.

източник: БГНЕС


Напиши коментар

Вашата електронна поща няма да бъде публикувана . Задължителните полета са маркирани. *

Без монтаж

Глас Народен

Коя партия/коалиция ще подкрепите на 11 юли?

View Results

Зареждане ... Зареждане ...

Архив

Новини по e-mail

Абонирай се сега